September 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Event: 'TGB - Seminar On Leadership: Chủ đề 6: Big Data Analytics - Initiative, Successful Stories, And Pote' Print
  FLI Club
Date: Thursday, December 25, 2014 - 2:30 pm
Duration: 2 Hours

Báo cáo viên: Phan Xuân Hiếu - Ban Công nghệ, Tập đoàn FPT

Thời gian: 14h30-16h30 thứ năm ngày 25/12/2014

Địa điểm: Tầng 13, tòa nhà FPT Cầu Giấy, HN

Xem thêm nội dung chương trình tại ĐÂY14087124
readers