February 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
Event: 'Lễ Tốt Nghiệp Chương Trình FPT Mini-MBA HN' Print
  news
Date: Tuesday, December 09, 2014 - 5:00 pm
Duration: 3 Hours

Lễ Tốt nghiệp chương trình Quản trị Kinh Doanh FPT Mini-MBA HN

Niên Khóa 2013-2014

Thời gian: 17h-20h thứ ba ngày 9/12

Địa điểm: Tầng 2, Phố Biển - Thiên Sơn Plaza, 89 Lê Đức Thọ, Từ Liêm, Hà Nội12682862
readers